Club Dice Casino |
Hem  Club Dice Casino  Om Oss  Club Dice Casino  Ladda ner  Club Dice Casino  Erbjudanden  Club Dice Casino  Förhandsvisning  Club Dice Casino  24/7 Kundtjänst  Club Dice Casino  Betalningsmetoder  Club Dice Casino  VIP
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino Club Dice Casino
Club Dice Casino

Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Gå med i Rouletteklubben
och få mer än en snurr
Club Dice Casino
Mer info
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
SKYDD AV BRITTISKA KUNDMEDEL

Notera att vi enligt UK Gambling Commissions licensvillkor är skyldiga att informera spelare som utnyttjar våra faciliteter i England, Skottland, Wales eller Nordirland ("Brittiska kunder") om nivån på det skydd som erbjuds Brittiska kundmedel.
Klicka här för mer information.

Observera att de Brittiska kunderna kommer att behöva bekräfta mottagandet av denna deklaration och vi kommer inte att tillåta att Brittiska kunder använder några medel som satts in för spel innan bekräftelsen har mottagits vid vart och ett av följande tillfällen: (i) Om en Brittisk kund ännu inte har satt in pengar hos oss, första gången som en sådan Brittisk kund sätter in pengar, (ii) Om en Brittisk kund tidigare har satt in pengar hos oss, nästa gång som en sådan Brittisk kund sätter in pengar hos oss; och (iii) I samband med varje efterföljande insättning av en Brittisk kund, som är den första sedan en ändring i vår särredovisning.

Varken ElectraWorks Ltd ("Operatören") eller någon del av den bwin.party digital entertainment plc ("Koncernen") har någon tidigare historia av att inte uppfylla de ansvar som uppkommer vid individuella speltransaktioner eller vid finansiella förpliktelser. Detta inbegriper där Operatören och andra företag inom Koncernen bedriver verksamheten i olika licensierade och reglerade länder.

KONCERNKONTROLL

Som ett minimum, genomför ledningen för Koncernen en månatlig översyn av Koncernens olika verksamhetsenheter i de marknader där Koncernen verkar och fördelar resurser till de verksamheter som kräver dem. Betydande investeringar ges till nysatsningar och dessa övervakas noggrant i inledningsskedet. Angelägenheter gällande likviditet kommer omedelbart att uppmärksammas av ledningen.

Koncernen ser alltid till att dess likvida medel och motsvarande alltid överstiger Koncernens kundmedel. Den 30 juni 2014 hade Koncernen en kassabehållning som uppgick till €176,7 milj (£141,6 milj) och outnyttjade kreditfaciliteter som uppgick till €43,7 milj (£35 milj).
Kundmedel i hela Koncernen uppgick till €108,6 milj (£87 milj) vid samma tidpunkt.
Operatören är det främsta företaget för likvida medel när det gäller att hålla sina Brittiska kundernas medel och Koncernens överskottslikviditet. Operatören placerar sin överskottslikviditet i högklassiga penningmarknadsfonder och kortfristiga placeringar hos ledande europeiska banker.

OPERATÖRKONTROLL

Operatörens brittiska kundsaldon uppgick till ca €6,7 milj (£5,35 milj). För att uppfylla kraven i LCCP, skulle medel på detta belopp placeras i ett särskilt bankkonto. Fritt kassaflöde (skillnaden mellan kassa och kundmedel) skulle ge den inledande driftsfinansieringen även om den brittiska marknaden (som noterats i de finansiella prognoserna) är avsedd att vara positiv för nettoresultat och kassaflöde vilket grundar sig på den befintliga spelarbasen.
Dessa tillgångar är inte skyddade i händelse av obestånd. Detta uppfyller Gambling Commissions krav på separering av kundernas medel på nivån: grundläggande separering.

Operatören, som en del av den större Koncernen, verkar under en strikt fördelad och tillämpad nivå av finansiell och ekonomisk kontroll. Några exempel på finansiella kontroller som används inom verksamheten är:

  • Operatörens styrelse samt en dedikerad ledningsgrupp kommer löpande att försäkra och granska beslutsfattandet och finansiella kontroller.
  • I vilken utsträckning som enskilda anställda kan binda företaget till utgifter anges tydligt i dokumentet Delegation of Authority (Delegering av auktoritet). Detta dokument tar hänsyn till företagets verksamhet och informerar om uppgifter för nivåer som (till exempel) att kundtjänstagenter kan bevilja bonusar ända till utgiftsnivån för vilken högre godkännande krävs.
  • Merparten av utgifterna dirigeras genom upphandlings- och inköpsorderprocesser som härrör från innan en beställning görs för varor eller tjänster och spårar flödet av utgifter genom verksamheten. Detta är helt integrerat i affärsredovisningen.
  • Olika policyer som likvida medel och skattehantering används över hela Koncernen för att kontrollera alla Koncernens tillgångar.
  • Koncernen har en stark internrevisionsavdelning som rapporterar till Koncernens revisions- och riskutskott. Arbetsuppgifterna omfattar tillsyn över de finansiella och operativa kontroller som används i verksamheten.

“Brittiska kundmedel” innebär det samlade värdet av tillgångar som hålls till godo av Operatören för Brittiska kunder, inklusive, utan begränsning till: tillgängliga medel som deponerats av Operatörens Brittiska kunder för att ge andelar i, eller för att uppfylla deltagaravgifter för framtida spel, vinster eller priser som Brittiska kunder har valt att lämna eller sätta in hos operatören eller för vilka Operatören ännu måste redogöra till Brittiska kunder och alla kristalliserade men ännu obetalda lojalitets- eller andra bonusar.

“Koncernens kundmedel” innebär det sammanlagda värdet av medel som innehas till godo för alla kunder i Koncernen.


Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino


Club Dice Casino     Club Dice Casino   Club Dice Casino Club Dice Casino Club Dice Casino Club Dice Casino
Club Dice Casino
Användarvillkor  |  Användarlicensl  |  Rättvist & Säkert spel  |  Sekretesspolicy  |  Cookiemeddelande  |  Hjälp  |  Ansvarsfullt Spel | Site Map | Affiliates
Club Dice Casino
ElectraWorks Limited, leverantören av denna webbplats, är licensierad av Gibraltars regering och regleras av Gibraltars Gambling Commissioner under Gambling Act 2005. ElectraWorks Limited har beviljats en fastodds-licens (RGL nr 051) och kasinolicens (RGL N0. 50) för drift av distansspel.

© ElectraWorks Limited Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar


This website uses cookies to give you the best experience. By using this website you agree to these cookies being set. You can read how we use cookies and how you can control them in our Cookie Notice.