Club Dice Casino |
Strona Główna  Club Dice Casino  O nas  Club Dice Casino  Pobierz  Club Dice Casino  Promocje  Club Dice Casino  Podgląd  Club Dice Casino  Pomoc 24/7  Club Dice Casino  Rodzaje płatności  Club Dice Casino  klub VIP
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino Club Dice Casino
Club Dice Casino

Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Klub Ruletki
Spin to Win
Club Dice Casino
Więcej...
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Licencje i środowisko regulacyjne

Licencje

Licencjonowana i regulowana na Gibraltarze przez Rząd Gibraltaru i Organy Regulacyjne Gibraltaru. Remote Gaming Licence No. 50; Remote Sportsbook Licence No. 51. Licencja zatwierdzona pod adresem Suite 611, Europort, Gibraltar.

ElectraWorks Limited podlega ścisłym wymogom Rządu Gibraltaru oraz Komisji ds. Hazardu na Gibraltarze zgodnie z wymogami określonymi w Gibraltar Gaming Act (Ustawa o hazardzie). Zgodnie z Art. 355 (3) Traktatu o Funkcjonowaniu Wspólnoty Europejskiej, europejskie wolności zasadnicze obowiązują także dla Gibraltaru.

Więcej informacji dostępnych jest na:
www.gibraltar.gov.gi - Government of Gibraltar Gambling License - Club Dice Casino

Dla dobra swoich klientów przedsiębiorstwo trzyma się również ściśle zasadam zdefiniowanych przez organizację European Gaming and Betting Association (EGBA – Stowarzyszenie Gier i Zakładów) w kodeksie etycznym, zawierającym rygorystyczne standardy dotyczące bezpieczeństwa i odpowiedzialnego traktowania takich kwestii, jak na przykład ochrona młodzieży czy uzależnienie od hazardu.

Więcej informacji dostępnych jest na: www.egba.eu European Gaming and Betting Association (EGBA) - Club Dice Casino

Korzystanie z produktów oferowanych przez jest dozwolone tylko dla osób w wieku powyżej 18 roku życia.

Środowisko regulacyjne

Ze względu na fakt, iż w większości krajów brakuje jasno sprecyzowanych ram prawnych dla gier online, a w wielu przypadkach dostęp prywatnych podmiotów do rynku ograniczony jest do ochrony państwowych monopoli, branża ta charakteryzuje się pewną dozą niepewności prawnej.

Europa

Rozwój europejskiej branży gier online kształtowany jest miarodajnie do decyzji podejmowanych na płaszczyźnie europejskiej. Zasady opisane w tak zwanym orzeczeniu Gambelli Trybunału Europejskiego (EuGH) zostały dodatkowo sprecyzowane poprzez orzeczenie w sprawie "Placanica" oraz w dwóch innych orzeczeniach dotyczących gier losowych, wydanych przez Trybunał EFTA wiosną 2007. Zgodnie z nimi każde ograniczenie dotyczące gier losowych, mające na celu ochronę interesu publicznego (oraz konsumenckiego) musi się "spójnie i systematycznie" przyczyniać do pohamowania ich rozwoju. Państwo członkowskie nie może powoływać się na konieczność ograniczania publicznego dostępu do gier losowych, jeśli jednocześnie zachęca swych obywateli do udziału w państwowych loteriach, grach losowych czy zakładach, których zyski zasilają kasę państwową. Jakiekolwiek ograniczenia wolności usług muszą poza tym nadawać się do realizacji zaplanowanego celu i nie mogą wykraczać poza ramy, konieczne do osiągnięcia tego celu. W orzeczeniu Placanica Trybunał Europejski określił także, że państwo członkowskie nie może stosować sankcji prawnokarnych z powodu niedopełnionych formalności administracyjnych (licencja krajowa), jeśli wcześniej odrzuciło lub udaremniło dopełnienie tej formalności, naruszając tym samym prawo Wspólnoty.

Również w Komisji Europejskiej widać pozytywne zmiany dla gier losowych. Od kwietnia 2006 Komisja wszczęła przeciwko dziesięciu państwom członkowskim postępowanie o naruszenie Traktatu, gdyż jej zdaniem państwa te w swych krajowych regulacjach dotyczących gier losowych naruszają prawo europejskie. Postępowania przeciw Francji, Węgrom, Szwecji, Finlandii, Danii, Grecji i Holandii znajdują się już w drugiej instancji.Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino


Club Dice Casino     Club Dice Casino   Club Dice Casino Club Dice Casino Club Dice Casino Club Dice Casino
Club Dice Casino
Warunki Uczestnictwa  |  Licencja użytkownika  |  Uczciwy hazard & Bezpieczeństwo  |  Deklaracja prywatności  |  Cookie Notice  |  Pomoc  |  Odpowiedzialny hazard | Mapa Strony | Członkowie
Club Dice Casino
Dostawca niniejszego serwisu, spółka ElectraWorks Limited, uzyskała licencję wydaną przez rząd Gibraltaru i podlega nadzorowi Komisarza Gibraltaru ds. Hazardu na mocy Ustawy o grach hazardowych z 2005 r. Spółka ElectraWorks Limited uzyskała też licencję na prowadzenie zakładów o ustalonych szansach (RGL No. 051) oraz licencję na prowadzenie kasyna (RGL No. 50) w ramach działalności hazardowej na odległość.

© 2015 ElectraWorks Limited Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar


This website uses cookies to give you the best experience. By using this website you agree to these cookies being set. You can read how we use cookies and how you can control them in our Cookie Notice.