Club Dice Casino |
Strona Główna  Club Dice Casino  O nas  Club Dice Casino  Pobierz  Club Dice Casino  Promocje  Club Dice Casino  Podgląd  Club Dice Casino  Pomoc 24/7  Club Dice Casino  Rodzaje płatności  Club Dice Casino  klub VIP
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino Club Dice Casino
Club Dice Casino

Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Klub Ruletki
Spin to Win
Club Dice Casino
Więcej...
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
OCHRONA FUNDUSZY KLIENTÓW ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA

Należy pamiętać, że zgodnie z warunkami licencyjnymi Komisji Zjednoczonego Królestwa ds. Hazardu, jesteśmy zobowiązani do informowania graczy używających naszej infrastruktury w Anglii, Szkocji, Walii lub Irlandii Północnej („klienci Zjednoczonego Królestwa”) o poziomie ochrony obejmującej fundusze klientów Zjednoczonego Królestwa.
Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Uwaga: klienci Zjednoczonego Królestwa muszą potwierdzić otrzymanie tego oświadczenia. Nie zezwolimy klientom Zjednoczonego Królestwa na wykorzystanie żadnych środków zdeponowanych na rzecz gier hazardowych, dopóki odbiór oświadczenia nie zostanie potwierdzony w przypadku każdej z następujących sytuacji: (i) jeśli klient Zjednoczonego Królestwa nie zdeponował jeszcze u nas funduszy, przy pierwszej okazji, gdy tenże klient dokona wpłaty środków w naszym systemie kasjerskim, (ii) jeśli klient Zjednoczonego Królestwa zdeponował uprzednio u nas fundusze, przy następnej okazji, gdy tenże klient dokona wpłaty środków w naszym systemie kasjerskim; i (iii) przy okazji każdej kolejnej dokonanej przez brytyjskiego klienta wpłaty, która jest pierwszą od zmiany naszego oświadczenia.

Ani firma ElectraWorks Ltd („Operator”), ani żadna część większej grupy bwin.party digital entertainment plc („Grupa”) nie posiada historii nie wywiązywania się z zobowiązań wynikających z poszczególnych transakcji hazardowych, ani zobowiązań finansowych. Dotyczy to również działań Operatora i innych firm należących do grupy na terytoriach różnych objętych licencją i prawnym pozwoleniem krajów.

KONTROLA GRUPY

W zakresie minimalnych obowiązków, kierownictwo Grupy dokonuje comiesięcznych przeglądów działalności różnych działów operacyjnych Grupy na wszystkich rynkach, na których Grupa świadczy usługi i przyznaje środki tym działom, w których są one potrzebne. Znaczący kapitał inwestycyjny zapewniany jest nowym przedsięwzięciom, które są ściśle monitorowane w fazie rozruchu. Obawy o płynność będą natychmiast zgłaszane kierownictwu.

Grupa dopilnowuje, aby wysokość jej środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych zawsze przekraczała fundusze klientów Grupy. Na dzień 30 czerwca 2014 r. Grupa miała w posiadaniu środki pieniężne wynoszące 176,7 mln € (141,6 mln £) i niewykorzystane linie kredytowe w wysokości 43,7 mln € (35 mln £).
Fundusze klientów w zakresie całej Grupy wynosiły w tym samym czasie w sumie 108.6 mln € (87 mln £).
Operator to firma pełniąca funkcje głównego skarbca przechowującego fundusze klientów Zjednoczonego Królestwa i nadwyżkowych środków pieniężnych Grupy. Operator inwestuje nadwyżki środków pieniężnych w wysokiej jakości fundusze rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe wpłaty bankowe w wiodących europejskich bankach.

KONTROLA OPERATORA

Salda klientów Operatora Zjednoczonego Królestwa wyniosły łącznie ok. 6,7 mln € (5,35 mln £). Aby spełnić wytyczne LCCP (Warunków licencji i kodeksu praktyki), fundusze w wysokości tej kwoty muszą być umieszczone na specjalnym rachunku bankowym. Wolne środki pieniężne (różnica między saldem gotówkowym i funduszami klientów) byłyby źródłem początkowego finansowania operacyjnego, choć przewiduje się, że rynek Zjednoczonego Królestwa (jak podano w prognozach finansowych) będzie pozytywnym środowiskiem dla zysków netto i przepływu gotówki w oparciu o istniejącą bazę graczy.
Te fundusze nie są chronione na wypadek niewypłacalności. Jest to zgodne z wymaganiami Komisji Hazardowej dotyczącymi podziału funduszy na poziomie: podział podstawowy.

Operator, jako część większej Grupy, działa na podstawie ściśle przydzielonego i zastosowanego poziomu kontroli finansowej i zarządczej. Niektóre przykłady kontroli finansowej stosowane w firmie obejmują:

  • Zarząd Operatora, a także specjalnie przydzielony zespół kierowniczy będzie na bieżąco sprawował pieczę (wprowadzał w życie i dokonywał przeglądów) nad podejmowaniem decyzji i kontrolą finansową.
  • Stopień, w jakim indywidualni pracownicy mogą dysponować wydatkami firmy jest wyraźnie określony w dokumencie dotyczącym Delegowania uprawnień. Dokument ten uwzględnia działalność firmy oraz wyszczególnia działania do konkretnych poziomów, np. agenci Biura Obsługi Klienta mogą przyznawać bonusy do poziomu wydatków, na które potrzebna jest zgoda pracownika na wyższym stanowisku.
  • Większość wydatków jest kierowana przez procesy zamówień i zleceń zakupu, które mają swój początek przed złożeniem zamówienia na dobra i usługi i śledzą przepływ wydatków w firmie. Proces ten jest w pełni zintegrowany z księgowością firmy.
  • Różne strategie, np. zarządzanie finansami i podatkami są przyjęte we wszystkich firmach Grupy w celu kontroli wszystkich aktywów Grupy.
  • Grupa posiada prężnie działający Dział Audytu Wewnętrznego, który przekazuje sprawozdania Komisji ds. Audytu i Ryzyka. Zadania obejmują nadzór nad istniejącą w firmie kontrolą finansową i operacyjną.

Termin „Fundusze klientów Zjednoczonego Królestwa ” oznacza łączną wartość środków przetrzymywanych na rzecz klientów Operatora Zjednoczonego Królestwa, w tym (bez ograniczeń): rozliczone środki zdeponowane przez klientów Zjednoczonego Królestwa w systemie Operatora w celu opłacenia stawek w (lub opłacenia kosztów udziału w) mających nastąpić grach hazardowych, wygrane lub nagrody, które klienci Zjednoczonego Królestwa postanowili zatrzymać na koncie w systemie Operatora na wpłaty lub których Operator jeszcze nie wypłacił klientom Zjednoczonego Królestwa i wszelkie skrystalizowane, lecz jeszcze niewypłacone wynagrodzenia lojalnościowe lub inne premie.

Termin „Fundusze klientów Grupy” oznacza łączną wartość funduszy przetrzymywanych na rzecz wszystkich klientów Grupy.

Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino


Club Dice Casino     Club Dice Casino   Club Dice Casino Club Dice Casino Club Dice Casino Club Dice Casino
Club Dice Casino
Warunki Uczestnictwa  |  Licencja użytkownika  |  Uczciwy hazard & Bezpieczeństwo  |  Deklaracja prywatności  |  Cookie Notice  |  Pomoc  |  Odpowiedzialny hazard | Mapa Strony | Członkowie
Club Dice Casino
Dostawca niniejszego serwisu, spółka ElectraWorks Limited, uzyskała licencję wydaną przez rząd Gibraltaru i podlega nadzorowi Komisarza Gibraltaru ds. Hazardu na mocy Ustawy o grach hazardowych z 2005 r. Spółka ElectraWorks Limited uzyskała też licencję na prowadzenie zakładów o ustalonych szansach (RGL No. 051) oraz licencję na prowadzenie kasyna (RGL No. 50) w ramach działalności hazardowej na odległość.

© 2015 ElectraWorks Limited Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar


This website uses cookies to give you the best experience. By using this website you agree to these cookies being set. You can read how we use cookies and how you can control them in our Cookie Notice.