Club Dice Casino |
Hjem  Club Dice Casino  Om oss  Club Dice Casino  Last ned  Club Dice Casino  Promoteringer  Club Dice Casino  Forhåndsvis  Club Dice Casino  Døgnåpen støtte  Club Dice Casino  Betalingsalternativer  Club Dice Casino  VIP
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino Club Dice Casino
Club Dice Casino

Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Bli med i Roulette Club
og få mer enn et enkelt spill
Club Dice Casino
Mer Informasjon
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
VERN FOR BRITISKE KUNDERS MIDLER

Vær oppmerksom på at i henhold til konsesjonsvilkårene til UK Gambling Commission, er vi pålagt å informere spillere som brukerfasilitetene våre i England, Skottland, Wales eller Nord-Irland («britiske kunder») om nivået av vern for britiske kunders midler.
Klikk her for mer informasjon.

Vær oppmerksom på at britiske kunder vil bli bedt om å bekrefte mottak av denne verneerklæringen, og vi vil ikke tillate at britiske kunder bruker midler som er avsatt til gambling før de har erkjent å ha lest denne ved hver av følgende anledninger: (i) ved første anledning der en britisk kunde gjør et innskudd dersom man enda ikke har avsatt midler hos oss; (ii) ved neste tilfelle der en britisk kunde gjør et innskudd hos oss dersom man tidligere har avsatt midler hos oss; og (iii) dersom en britisk kunde gjør et innskudd hos oss etter at vi har endret verneerklæringen vår.

Hverken ElectraWorks Ltd («operatøren») eller noen del av det større konsernet bwin.party digital entertainment plc («konsernet») har en historikk der de ikke har oppfylt forpliktelsene i individuelle gamblingtransaksjoner eller de økonomiske forpliktelsene sine. Dette omfatter ulike lisensierte og regulerte land hvor operatøren og andre selskaper i konsernet bedriver virksomhet.

KONSERNKONTROLL

Som et minimum gjennomfører ledelsen i konsernet en månedlig gjennomgang av resultatene fra konsernets driftsavdelinger i de ulike markedene hvor konsernet opererer, og det allokeres ressurser mot virksomhetene som krever det. Betydelige kapitalinvesteringer gjøres i nye virksomheter, og disse blir nøye kontrollert i startfasen. Bekymringer omkring likviditet vil umiddelbart bli brakt til ledelsens oppmerksomhet.

Konsernet sikrer seg alltid at kontanter og kontantekvivalenter til enhver tid overstiger konsernets kundemidler. Per 30. juni 2014 hadde konsernet en kontantbeholdning som beløp seg til 176,7 mill. euro (141,6 mill. britiske pund) og ubenyttede kredittfasiliteter på til sammen 43,7 mill. euro (35 mill. britiske pund).
Kundemidler totalt i hele konsernet beløp seg til 108,6 mill. euro (87 mill. pund) på samme tidspunkt.
Operatøren er det sentrale finansselskapet som oppbevarer de britiske kundenes midler og konsernets overskuddslikviditet. Operatøren investerer overskuddet i pengemarkedsfond av høy kvalitet og i kortsiktige bankinnskudd i ledende europeiske banker.

OPERATØRKONTROLL

Midlene til britiske kunder utgjorde ca. 6,7 mill. euro (5,35 mill. pund) hos operatøren. For å møte kravene i LCCP vil midler tilsvarende dette beløpet plasseres på en egen bankkonto. Fri kontantstrøm (forskjellen mellom kontantbeholdning og kundemidler) vil utgjøre den første driftsfinansieringen, selv om det britiske markedet (som nevnt i de økonomiske prognosene) er ment å skulle være positivt for netto inntjening og kontantstrøm basert på den eksisterende spillerbasen.
Disse pengene er ikke beskyttet mot eventuell insolvens. Dette er i henhold til kravene Gambling Commission stiller til segregering av kundemidler på nivået «grunnleggende segregering».

Operatøren, som en del av det større konsernet, driver under et strengt tildelt og anvendt regime av økonomisk og administrativ kontroll. Noen eksempler på økonomiske kontroller i virksomheten omfatter:

  • Operatørens styre, samt en dedikert ledergruppe, vil på kontinuerlig basis sikre og gjennomgå beslutningsprosessene og de økonomiske kontrollene.
  • I hvilken grad den enkelte ansatte kan forplikte selskapet til å pådra seg utgifter, bestemmes i betydelig grad av et eget dokument om delegering av myndighet. Dette dokumentet tar hensyn til selskapets drift og informerer om handlingsnivåer, som (for eksempel) i hvilken grad kundestøtte kan tilby bonuser og belønninger og hvor det er nødvendig med godkjenning fra høyere hold.
  • Det meste av utgiftene rutes gjennom innkjøps- og bestillingsprosesser som trer i kraft før en bestilling legges inn for varer eller tjenester og som sporer hvordan utgiftene håndteres i virksomheten. Dette er fullt ut integrert i virksomhetens regnskap.
  • Det er vedtatt ulike retningslinjer for håndtering av finanser og skatt som gjelder for hele konsernet, slik at vi skal ha kontroll på alle konsernets aktiva.
  • Konsernet har en robust internrevisjon som rapporterer til konsernets revisjons- og risikokomité. Oppgavene omfatter tilsyn over finansielle og operasjonelle kontroller i virksomheten.

Med «britiske kundemidler» menes den samlede verdien av midler som holdes av til britiske kunder av operatøren – inkludert, uten begrensning, klarerte midler avsatt av britiske kunder hos operatøren for å møte innsatskrav eller deltakeravgifter i forbindelse med framtidig gambling; gevinster eller premier som britiske kunder har valgt å la stå som innskudd hos operatøren eller som operatøren enda ikke har utstedt til britiske kunder; og alle oppfylte, men enda ikke ubetalte lojalitetsbonuser eller andre bonuser.

Med «konsernets kundemidler» menes den samlede verdien av midler som holdes av til fordel for alle kunder hos konsernet.Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino
Club Dice Casino


Club Dice Casino     Club Dice Casino   Club Dice Casino Club Dice Casino Club Dice Casino Club Dice Casino
Club Dice Casino
Brukervilkår  |  Brukerlisens  |  Rettferdig spill & Sikkerhet  |  Personvernspolise  |  Cookie Notice  |  Hjelp  |  Ansvarlig gambling | Nettstedskart | Datterselskaper
Club Dice Casino
ElectraWorks Limited, tilbyderen av dette nettstedet, er lisensiert av regjeringen i Gibraltar og regulert av Gibraltars Gambling Commissioner i henhold til Gambling Act av 2005. ElectraWorks Limited er tildelt en fastoddslisens (reg.nr. 051) og kasinolisens (reg.nr. 50) for drift av fjernspill.

© ElectraWorks Limited Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar


This website uses cookies to give you the best experience. By using this website you agree to these cookies being set. You can read how we use cookies and how you can control them in our Cookie Notice.